Արշավներ
 
Ուռեկի
"Կապիլոնի" հյուրանոց  65,000 դրամ 7 օր/ 6 գիշեր 2 անգամյա սննունդ  տրանսֆեր
Լաստիվեր
Վրանային գիշերակաց  Հունիսի 27-28 անձը 14000
Թռչկանի ջրվեժ
Թռչկանի Ջրվեժ  Հունիսի 20-ին  անձը 5500 դրամ