CBA Exchange rates
NameMeas.Cost[AMD]Change
USD1498.41.19
GBP1608.816.5
EUR1548.23.89
CHF1517.25.43
RUB16.4000.05
Tbilisi 4 days
Tbilisi 5 days
5-day tour to GeorgiaThe direction - Yerevan - Tbilisi - Borjomi - YerevanStart - t. Yerevan - 08:00 pmDuration - 4 nights / 5 daysThe purpose of the tour - study