CBA Exchange rates
NameMeas.Cost[AMD]Change
USD1478.00.09
GBP1627.4-0.2
EUR1530.40.34
CHF1483.80.63
RUB17.5000.01
Tbilisi 4 days
Tbilisi 5 days
5-day tour to GeorgiaThe direction - Yerevan - Tbilisi - Borjomi - YerevanStart - t. Yerevan - 08:00 pmDuration - 4 nights / 5 daysThe purpose of the tour - study